Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48457
Title: Môi trường thông tin của công ty và hành vi nâng giá cổ phiếu trong thị trường M&A Việt Nam
Authors: Đặng, Hữu Mẫn
Hoàng, Dương Việt Anh
Lê, Thùy Dung
Trần, Thanh Toàn
Keywords: Môi trường thông tin
Sáp nhập và mua lại
M&A
Hành vi nâng giá cổ phiếu
Công ty thâu tóm
Công ty mục tiêu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .- Tr.28-39
Abstract: Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của môi trường thông tin của công ty đến phản ứng giá cổ phiếu của các công ty mục tiêu ở thị trường sáp nhập và mua lại (M&A) Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 486 thương vụ trong giai đoạn 2005 – 2018. Dựa trên các kỹ thuật ước lượng thích hợp, kết quả nghiên cứu khẳng định sự bất đối xứng thông tin nói riêng và hiệu quả thị trường chứng khoán nói chung ảnh hưởng mạnh đến lợi tức cổ phiếu của các công ty mục tiêu và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình lập kế hoạch chào mua của các công ty thâu tóm; đồng thời cung cấp những hàm ý chính sách có giá trị tham khảo đối với nhà đầu tư và nhà quản trị công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48457
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.