Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48460
Title: Các cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2025: Triển vọng và một số tác động
Authors: Nguyễn, Hồng Quân
Keywords: Cấu trúc an ninh
Diễn đàn an ninh khu vực
Châu Á – Thái Bình Dương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.69-77
Abstract: Trong những năm qua, ASEAN đã đóng vai trò trung tâm trong tạo dựng các cơ chế, diễn đàn hợp tác và liên kết, hình thành nên cấu trúc an ninh – chính trị, cấu trúc kinh tế khu vực, trong đó các cấu trúc ASEAN + 8 (Hội nghị Cấp cao Đông Á, EAS). Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các nước đối tác đang định hình cấu trúc an ninh ở châu Á – Thái Bình Dương. Bài viết này tập trung bàn về xu hướng vận động của ba diễn đàn do ASEAN làm chủ nói trên từ nay đến năm 2025, đồng thời đề cập một số tác động đối với ASEAN và Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48460
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.