Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48460
Nhan đề: Các cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2025: Triển vọng và một số tác động
Tác giả: Nguyễn, Hồng Quân
Từ khoá: Cấu trúc an ninh
Diễn đàn an ninh khu vực
Châu Á – Thái Bình Dương
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.69-77
Tóm tắt: Trong những năm qua, ASEAN đã đóng vai trò trung tâm trong tạo dựng các cơ chế, diễn đàn hợp tác và liên kết, hình thành nên cấu trúc an ninh – chính trị, cấu trúc kinh tế khu vực, trong đó các cấu trúc ASEAN + 8 (Hội nghị Cấp cao Đông Á, EAS). Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các nước đối tác đang định hình cấu trúc an ninh ở châu Á – Thái Bình Dương. Bài viết này tập trung bàn về xu hướng vận động của ba diễn đàn do ASEAN làm chủ nói trên từ nay đến năm 2025, đồng thời đề cập một số tác động đối với ASEAN và Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48460
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.