Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48467
Title: Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2020: Tăng trưởng giảm tốc năm 2019 và nguy cơ khủng hoảng
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Keywords: Kinh tế toàn cầu
Tốc độ tăng trưởng
Chiến tranh thương mại
Nguy cơ khủng hoảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.03-11
Abstract: Gần đây xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi đối với nền kinh tế toàn cầu, thậm chí đã xuất hiện những lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2020. Đó là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, sự bất ổn định chính trị ở Trung Đông, sự chậm lại và những rủi ro từ nền kinh tế Trung Quốc, tình trạng nợ công ở tất cả các nền kinh tế đều ở mức cao…Việc phân tích tình trạng của các nền kinh tế chủ chốt (nền kinh tế thực) và phân tích tình trạng sức khỏe của khu vực tài chính toàn cầu, cho thấy nguy cơ bất ổn đối với kinh tế toàn cầu trong năm 2020 là có, tuy nhiên khả năng xảy ra một cuộc suy thoái và / hay khủng hoảng là không cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48467
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.