Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48475
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn xe Honda Vision của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: Châu, Thị Lệ Duyên
Huỳnh, Thị Huỳnh Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn xe Honda Vision của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ, để từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị Maketing giúp cho các công ty sản xuất xe gắn máy và nhà phân phối có những chính sách phù hợp để giữ vững thị phần, định vị, và quảng bá thương hiệu xe Honda Vision với người tiêu dùng trong thời gian tới.
Description: 67 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48475
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.