Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48479
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Châu Âu
Authors: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Chí Sơn
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Châu Âu từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần thúc đẩy sản lượng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.
Description: 124 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48479
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.