Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48483
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Quyết Thắng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hòa-
dc.date.accessioned2021-03-26T01:36:27Z-
dc.date.available2021-03-26T01:36:27Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48483-
dc.description.abstractNghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng phương pháp phân tích định tính kết hợp với định lượng, với 300 mẫu điều tra tại các trường đại học có đào tạo ngành du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả nghiên cứu cho thấy lợi ích và công tác liên kết đào tạo bị ảnh hưởng bởi 4 yếu tố: tổ chức, hoàn cảnh, triển khai và quan điểm liên kết (trường đại học). Từ đó nghiên cứu đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết đào tạo, phát triển du lịch của Thành phố.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.46-56-
dc.subjectLiên kết đào tạovi_VN
dc.subjectTrường đại học và doanh nghiệpvi_VN
dc.subjectLĩnh vực du lịchvi_VN
dc.subjectCác yếu tố ảnh hưởngvi_VN
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.