Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48485
Title: Xu hướng quân sự, quốc phòng trên thế giới trong mười năm tới và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam
Authors: Nghiêm, Tuấn Hùng
Keywords: Chiến tranh và xung đột
Vũ khí hủy diệt
Liên minh quân sự
Quân sự hóa
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.36-44
Abstract: Kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, dù không còn nổ ra những cuộc chiến tranh quy mô lớn, nhưng thế giới vẫn chứng kiến ít nhất bốn xu thế lớn. Thứ nhất, ngay tại thời điểm này, trên thế giới vẫn tồn tại những điểm nóng đang trong xung đột vũ trang, và những vấn đề có thể bùng nổ thành xung đột vũ trang bất cứ lúc nào. Thứ hai, sự bùng nổ của các loại vũ khí hiện đại với sức hủy diệt khủng khiếp như vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học và vũ khí hóa học, có khả năng đe dọa tính mạng của hàng chục nghìn người, thậm chí cả nhân loại. Thứ ba, không gian vũ trụ và không giang mạng đang bị quân sự hóa rất mạnh. Thứ ba, không gian vũ trụ và không gian mạng đang bị quân sự hóa rất mạnh. Và thứ tư, các quốc gia và chủ thể quan hệ quốc tế sẽ không đi theo mô hình hợp tác hoặc liên minh quân sự truyền thống, mà thiên về hai dạng thức, đó là cộng đồng an ninh và liên minh có chọn lọc. Những xu hướng đó đặt ra cho Việt Nam những thách thức lớn về môi trường an ninh, về toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, về lợi ích quốc gia và về nguy cơ tụt hậu. Điều đó đòi hỏi Việt Nam cần có những tính toán chính xác cho những bước đi trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48485
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.14.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.