Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48507
Title: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu chả cá Thát Lát Phạm Nghĩa trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Nguyễn, Hoàng An
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu chả cá thát lát Phạm Nghĩa trên địa bàn quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm nâng cao sự nhận biết của khách hàng đối với sản phẩm chả cá thát lát Phạm Nghĩa
Description: 87 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48507
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.