Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48523
Title: Kinh nghiệm thu hút nhân lực chất lượng cao của Singapore và bài học cho Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Vũ, Thị Phương Dung
Keywords: Nhân lực chất lượng cao
Nhân tài
Quan điểm chiến lược
Singapore
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 07 .- Tr.47-55
Abstract: Bài viết tìm hiểu quan điểm của Singapore về nhân lực chất lượng cao, về nhân tài và phân tích chiến lược thu hút nhân lực chất lượng cao của Singapore. Là quốc gia có chiến lược đầu tư và thu hút nguồn lực tài năng được đánh giá vào loại bài bản và chuyên nghiệp nhất thế giới. Singapore còn có tỷ lệ cao nhất về nguồn nhân lực có chất lượng cao trong tổng dân số. Điểm nổi bật trong nỗ lực của Singapore để thu hút nhân lực chất lượng cao là các sáng kiến được tiếp cận toàn diện từ các doanh nghiệp, sinh viên, khách du lịch và các hội nghị, hội thảo quốc tế. Bài viết đưa ra một số đánh giá và đề xuất những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48523
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.