Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48524
Title: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Đánh giá từ góc độ quản lý nhà nước
Authors: Đặng, Thị Phương Hoa
Keywords: Cải cách doanh nghiệp nhà nước
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhà nước
Chính sách quản lý kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.15-27
Abstract: Bài viết tổng kết các quan điểm, định hướng của Đảng, chính sách của Nhà nước, các hình thức triển khai của Chính phủ Việt Nam trong hai giai đoanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; phân tích kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân hạn chế; đề xuất các nhóm giải pháp thúc đẩy hơn nữa quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam nhằm nâng cao nội lực và vai trò dẫn dắt của nhóm doanh nghiệp này trong phát triển kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48524
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.