Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48533
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 – 5 sao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Quyết Thắng
Đỗ, Thị Ninh
Keywords: Ngành khách sạn
Nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh
Khách sạn 4 – 5 sao thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.64-71
Abstract: Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 – 5 sao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Đứng trên quan điểm và đánh giá của người tiêu dùng – những người sử dụng sản phẩm – dịch vụ của khách sạn, tác giả tiến hành khảo sát 308 khách du lịch đã và đang lưu trú tại các khách sạn 4 – 5 sao trên địa bàn thành phố. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của khách sạn bao gồm: (1) giá cả; (2) sản phẩm, dịch vụ; (3) uy tín và hình ảnh; (4) cơ sở vật chất kỹ thuật; (5) trình độ tổ chức và phục vụ khách. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các khách sạn 4 – 5 sao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48533
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.