Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48535
Nhan đề: Tác động của Brexit tới ngành công nghiệp chế tạo của Vương quốc Anh
Tác giả: Hoàng, Thị Hồng Minh
Từ khoá: Brexit
Tác động Brexit
Công nghiệp chế tạo
Vương quốc Anh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.03-10
Tóm tắt: Sự kiện Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (hay thường gọi là Brexit) đang thu hút được sự chú ý của đông đảo giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách, nhất là thời điểm kết thúc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu đang đến gần. Dù vậy, đối với các nhà quan sát, sự kiện Brexit sẽ gây ra tác động tốt hay xấu đến nền kinh tế Anh quốc và ảnh hưởng của nó đến sự thịnh vượng của nước này sẽ diễn tiến tới mức độ nào vẫn là những câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Ngành công nghiệp chế tạo là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế nước Anh. Không chỉ xuất khẩu một tỷ trọng lớn hàng hóa sang thị trường EU, ngành này còn nhập khẩu rất nhiều nguyên vật liệu đầu vào trong sản xuất cũng như tận dụng triệt để dòng lao động có kỹ năng di cư từ EU tới Anh cho hoạt động của mình. Sự kiện Brexit, do đó, sẽ có những tác động nhất định tới ngành công nghiệp chế tạo thông qua dòng di chuyển thương mại, đầu tư và di cư. Bài viết trình bày và phân tích những tác động tiềm tàng mà Brexit có thể gây ra cho ngành công nghiệp chế tạo nước Anh, theo đó gợi mở về những thách thức mà khu vực này sẽ phải đối mặt trong bối cảnh hiện tại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48535
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.