Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48547
Title: Giải pháp nâng cao hoạt động marketing tại khách sạn Ninh Kiều 2 thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Lê, Thị Trinh Trinh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Dựa trên thực tế tình hình kinh doanh nói chung và hoạt động Marketing nói riêng của khách sạn trong giai đoạn từ năm 2017 đến 3 tháng đầu năm 2020 để phân tích, đánh giá và tìm ra điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động Marketing của khách sạn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing để thu hút nhiều khách du lịch hơn nữa đến với khách sạn Ninh Kiều 2 – thành phố Cần Thơ.
Description: 85 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48547
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.