Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48551
Nhan đề: Cải tiến biểu giá điện sinh hoạt bậc thang: cần hài hòa các mục tiêu định giá trong bối cảnh mới về cung cầu của ngành điện
Tác giả: Bùi, Xuân Hồi
Từ khoá: Điều hành của định giá của Chính phủ
Giá điện
Giá điện bậc thang
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.03-10
Tóm tắt: Biểu giá bán điện cho hộ dân dụng ở nước ta là biểu giá bậc thang với nguyên tắc lũy kế tăng về sản lượng tương ứng với mức giá tăng dần. Lần chỉnh sửa gần nhất cơ cấu biểu giá là năm 2014 tức là đã 5 năm – khoảng thời gian dài để các điều kiện cung ứng và tiêu dùng thay đổi dẫn tới việc cần phải điều chỉnh cơ cấu biểu giá này một cách phù hợp. Bài viết đưa ra những phân tích đánh giá biểu giá điện bậc thang hiện hành dựa theo các mục tiêu định giá để nhận dạng các bất cập tồn tại, từ đó xây dựng phương án cải tiến biểu giá sinh hoạt đảm bảo hài hòa các mục tiêu định giá trong bối cảnh hiện tại về cung cầu của ngành điện Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48551
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.