Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48558
Title: Các yếu tố tác động đến lòng tin của người mua hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử ở Việt Nam
Authors: Trần, Văn Hưng
Lê, Nguyễn Bình Minh
Võ, Thị Ngọc Liên
Keywords: Lòng tin ban đầu
Mua hàng trực tuyến
Nhà bán lẻ trực tuyến
Hành vì mua
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.19-27
Abstract: Nghiên cứu này kiểm định các yếu tố trên website tác động đến lòng tin ban đầu của người tiêu dùng đối với nhà bán lẻ trực tuyến, từ đó giúp cho các nhà nghiên cứu và nhà bán lẻ trực tuyến, các sàn thương mại điện tử hiểu được tầm quan trọng trong việc xây dựng và củng cố lòng tin của người tiêu dùng để thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm trên trang web của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố trên website bán lẻ gồm có thiết kế giao diện, các thông tin trên website có ảnh hưởng mạnh đến lòng tin ban đầu của người tiêu dùng trực tuyến. Ngoài ra danh tiếng của website cũng có ảnh hưởng đến lòng tin ban đầu của người tiêu dùng trực tuyến, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không cao như so với các yếu tố của website. Kết quả cũng cho thấy tác động của lòng tin đến hành vi thể hiện việc mua hàng cao hơn so với giá trị đơn hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48558
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.