Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48560
Title: Kiểm soát tham nhũng và sự lựa chọn phương thức thanh toán trong thị trường M&A toàn cầu
Authors: Đặng, Hữu Mẫn
Keywords: Kiểm soát tham nhũng
Sáp nhập và mua lại
M&A
Phương thức thanh toán
Công ty thâu tóm
Công ty mục tiêu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.28-38
Abstract: Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của chất lượng kiểm soát tham nhũng ở phạm vi quốc gia đến quyết định lựa chọn phương thức thanh toán (tiền mặt hoặc phi tiển mặt) của các công ty thâu tóm ở 82 thị trưởng sáp nhập và mua lại toàn cầu với mẫu nghiên cứu gồm 75.553 thương vụ trong giai đoạn 2000-2015. Kết quả của nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học mới về ảnh hưởng của môi trường thể chế đối với quá trình lập kế hoạch thương vụ và đưa ra một số hàm ý chính sách đối với chủ thể quản lý nhà nước và nhà quản trị công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48560
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.