Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48564
Title: Kinh tế phi chính thức: Quy mô và những hàm ý về tiềm năng thuế
Authors: Phạm, Thị Bích Duyên
Nguyễn, Thái Hòa
Keywords: Mô hình MIMIC
Nền kinh tế phi chính thức
Tiềm năng thuế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.51-63
Abstract: Nghiên cứu ước tính quy mô nền kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và xu hướng phát triển của nó trong giai đoạn 1995 - 2015, từ đó, ước lượng số thu thuế bị thất thoát của Việt Nam do khu vực kinh tế phi chính thức gây ra. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình MIMIC để xác định quy mô kinh tế phi chính thức dựa vào các nguyên nhân quan sát được trong nên kinh tế. Kết quả cho thấy, quy mô kinh tế phi chính thức của Việt Nam hiện còn lớn, khoảng 15-27% GDP và có xu hướng gia tăng mạnh từ năm 2007 cho đến nay. Với quy mô kinh tế phi chính thức hiện tại, số thuế bị thất thoát hàng năm của Việt Nam tương đối lớn, đặt ra những mối quan tâm cần thiết trong việc kiểm soát và thu hẹp phạm vi của khu vực này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48564
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.