Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48569
Title: Định hướng hoàn thiện chính sách FTA của Việt Nam đến 2030 và một số giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Hiệp định thương mại tự do
Chính sách FTA
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.67-77
Abstract: Cùng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ngày càng nhiều. Bên cạnh những thời cơ lớn, Việt Nam cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đặt ra từ các hiệp định thế hệ mới này, cần phải thay đổi để tận dụng tốt cơ hội, hạn chế rủi ro… Đặc biệt, bối cảnh quốc tế hiện nay đã có nhiều biến đổi mới như chủ nghĩa bảo hộ đang có dấu hiệu trỗi dậy, chủ nghĩa dân túy với trường hợp Brexit hay Trung Quốc cố gắng vươn tầm ảnh hưởng bằng mọi giá… đòi hỏi các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cần có những sự điều chỉnh trong chính sách đối với các Hiệp định thương mại tự do cho phù hợp. Do đó, nghiên cứu về những định hướng và giải pháp cụ thể là cơ sở để Việt Nam có thể hoàn thiện chính sách của mình theo hướng hiệu quả, bền vững, phù hợp với thông lệ quốc tế, thúc đẩy cải cách kinh tế, tăng trưởng thương mại, hội nhập mạnh mẽ hơn với kinh tế thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48569
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.