Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48570
Title: Mức sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho sản xuất lúa của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Văn Tạc
Nguyễn, Tri Khiêm
Keywords: Bảo hiểm nông nghiệp
Bảo hiểm cây lúa
Mức sẵn lòng trả
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.86-96
Abstract: Bài viết ước lượng mức phí sẵn lòng trả của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long cho kịch bản bảo hiểm cây lúa do rủi ro về thời tiết, khí hậu và bệnh dịch gây ra bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên tham số dưới dạng lựa chọn nhị phân kép; đồng thời, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chỉ trả tham gia bảo hiểm cây lúa của nông hộ. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm khuyến khích các nông hộ tăng khả năng chỉ trả trong việc tham gia bảo hiểm cây lúa trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48570
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.