Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48573
Title: Hân hoan niềm tin và sự kỳ vọng về tương lai đất nước
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Keywords: Hân hoan niềm tin
Sự kỳ vọng
Tương lai đất nước
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 03 .- Tr.7-10
Abstract: Trong niềm vui chung vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào lời hứa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội”, nhân dân kỳ vọng vào một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển bền vững theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48573
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.