Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48574
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLý, Phương Thùy-
dc.contributor.authorVương, Quốc Duy-
dc.contributor.authorPhạm, Lê Thông-
dc.date.accessioned2021-03-26T02:53:29Z-
dc.date.available2021-03-26T02:53:29Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48574-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ tương tác đồng thời giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, sử dụng mô hình hệ phương trình đồng thời được ước lượng bằng phương pháp binh phương nhỏ nhất ba bước (3SLS) với hiệu ứng cố định của doanh nghiệp. Bài viết sử dụng dữ liệu bảng của 19,453 doanh nghiệp với 33.415 quan sát thuộc các ngành: Nông, lâm, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, và bất động sản được trích từ bộ số liệu điều tra doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Thống kê thực hiện giai đoạn 2009-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn có sự tương tác qua lại lẫn nhau. Các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng nợ nhiêu hơn khi hiệu quả đạt được càng cao, và ở chiều ngược lại, tỷ lệ nợ tác động lên hiệu quả hoạt động theo dạng hình chữ U ngược. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn cho thấy các Việt Nam; nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bao gồm: Tài sản hữu hình, thời gian hoạt động, quy mô và loại hình doanh nghiệp. Ngoài ra, cấu trúc vốn của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào: Tài sản hữu hình, đặc điểm riêng của tài sản, lợi ích thuế phi nợ vay, quy mô và loại hình của doanh nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 06 .- Tr.28-45-
dc.subjectDoanh nghiệpvi_VN
dc.subjectHiệu quả hoạt độngvi_VN
dc.subjectCấu trúc vốnvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.subject3SLSvi_VN
dc.titleMối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn của các doanh nghiệp tại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.25.170


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.