Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48593
Title: Logistics 2018: Chỉ số và bình luận
Authors: Lê, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Logistics
Chỉ số
Bình luận
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Vietnam Logistics review;Số 135+136 .- Tr.8-9
Abstract: Khởi đầu năm 2019, ngành logistics có nhiều tín hiệu khả quan nhờ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và những dự án cơ sở hạ tầng, dự án đầu tư vào lĩnh vực logistics xuyên quốc gia. Tại Việt Nam, việc Chỉ số năng lực logistics (LPl) tăng 25 bậc, đứng thứ 3 trong khôi ASEAN năm 2018 cũng là yếu tố thuận lợi giúp ngành logistics Việt Nam tăng trường tốt trong năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48593
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.