Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48606
Title: Hiệp hội VLA một năm nhìn lại
Authors: Quang Anh
Keywords: Hiệp hội VLA
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Vietnam Logistics review;Số 135+136 .- Tr.30-31
Abstract: Nhìn lại một năm qua, Hiệp hội VLA đã đạt được nhiều thành tựu tích cực đáng kể và song song đó, Hiệp hội tiếp tục "con đường" phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam xứng tầm khu vực và thế giới. Trong thời điểm kết giao giữa năm cũ và năm mới, cùng điểm lại những hoạt động tiêu biểu mà Hiệp hội đã thực hiện đồng thời hướng tới kế hoạch hành động năm 2019 nhằm phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam ngày một lớn mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48606
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.