Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48609
Nhan đề: Logistics Việt nam mở rộng hợp tác quốc tế
Tác giả: Trần, Trình Lãm
Từ khoá: Logistics
Việt nam
Hợp tác quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Vietnam Logistics review;Số 135+136 .- Tr.34-35
Tóm tắt: Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) về Chỉ số năng lực logistics (LPI) công bố ngày 24/7/2018, Việt Nam đứng thứ 39/160 nước tham gia nghiên cứu, tăng 25 bậc so với năm 2016 và vươn lên thứ 3 trong các nước ASEAN. Việt Nam cũng là nước có xếp hạng ở Top đầu trong các thị trường mới nổi. Đây là kết quả tốt nhất mà Việt Nam có được kể từ khi WB thực hiện việc xếp hạng LPI trong thập niên vừa qua.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48609
ISSN: 2354-0796
Bộ sưu tập: Vietnam Logistics review

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.