Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48609
Title: Logistics Việt nam mở rộng hợp tác quốc tế
Authors: Trần, Trình Lãm
Keywords: Logistics
Việt nam
Hợp tác quốc tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Vietnam Logistics review;Số 135+136 .- Tr.34-35
Abstract: Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) về Chỉ số năng lực logistics (LPI) công bố ngày 24/7/2018, Việt Nam đứng thứ 39/160 nước tham gia nghiên cứu, tăng 25 bậc so với năm 2016 và vươn lên thứ 3 trong các nước ASEAN. Việt Nam cũng là nước có xếp hạng ở Top đầu trong các thị trường mới nổi. Đây là kết quả tốt nhất mà Việt Nam có được kể từ khi WB thực hiện việc xếp hạng LPI trong thập niên vừa qua.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48609
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.