Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48611
Title: Dấu ấn ngành hải quan 2018
Authors: Lê, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Ngành Hải quan
Dấu ấn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Vietnam Logistics review;Số 135+136 .- Tr.38-39
Abstract: Năm 2018 là năm quan trọng đối với Việt Nam trong lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại, do việc thực hiện Hiệp định Thuận lợi hóa thương mại (TFA) của WTO đã sang năm thứ 2 - thời điểm Việt Nam phải đưa ra các cam kết tiếp theo thuộc nhóm B và C. Bên cạnh đó, việc thực hiện các cam kết nhóm A được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48611
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.