Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48628
Title: Nợ trong nền kinh tế Trung Quốc và những rủi ro của nó
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Keywords: Nợ trong nền kinh tế
Nguy cơ khủng hoảng tài chính
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.24-31
Abstract: Tổng mức nợ trong nền kinh tế Trung Quốc đang tăng nhanh tới mức nguy hiểm, gây nhiều lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính ở nước này. Bằng việc khảo sát những căn nguyên và cơ chế hình thành tình trạng nợ trong nền kinh tế Trung Quốc, bài viết kết luận rằng dù mức nợ cao và tốc độ gia tăng nợ khá nhanh, khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính do vỡ nợ ở Trung Quốc là rất thấp bởi vì: i) nợ bên ngoài chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, không đủ tạo áp lực từ bên ngoài, ii) đặc trưng thể chế với sự hiện diện của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước và vai trò trực tiếp của nhà nước trong quản lý kinh tế, khiến những rủi ro vỡ nợ và khủng hoảng có thể được dàn xếp. iii) nợ của hộ gia đình không cao, hơn nữa lại được bảo đảm bằng thế chấp nhà, đồng thời loại nợ này không được chứng khoán hóa như ở Mỹ nên rủi ro từ khoản này là rất thấp. Tuy nhiên, về dài hạn Trung Quốc sẽ phải đối mặt với thách thức khó chuyển đổi cấu trúc nền kinh tế và nhiều khả năng phải đối mặt với “nhiều thập kỷ mất mát”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48628
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.124.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.