Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48640
Title: Một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng quy định tại Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015 và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Trần, Quốc Tuấn
Keywords: Bất cập
Bộ luật hình sự
Điều 305
Năm 2015
Vướng mắc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 05 .- Tr.13-17
Abstract: Trong bài viết: “Một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng quy định tại Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015 và kiến nghị hoàn thiện”, tác giả Trần Quốc Tuấn nhận định: Trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì xã hội chứng kiến sự ra đời của nhiều hành vi phạm tội nguy hiểm hơn. Để ngăn ngừa, trấn áp tình hình tội phạm, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 ra đời, nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bên cạnh những thành tựu, những kết quả mà Bộ luật Hình sự năm 2015 mang lại, thì vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập trong các điều luật, đòi hỏi phải sớm được nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích các quy định về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ; từ đó, chỉ ra một số vướng mắc, bất cập và đưa ra kiến nghị hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48640
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.