Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48641
Title: Xây dựng cầu thay phà Cát Lái: Mở "nút thắt" cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Authors: Trần, Trình Lãm
Keywords: Cầu
Phà Cát Lái
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Vietnam Logistics review;Số 135+136 .- Tr.56-57
Abstract: Dự án đầu tư xây dựng cầu thay phà Cát Lái đã được TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tính đến từ đầu năm 2016. Đây là một trong những "nút mở" góp phần phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên đến giữa tháng 11/2018, theo đề xuất của tỉnh Đồng Nai, hai bên thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Đồng Nai đảm nhận vai trò cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai dự án. Hiện nhà đầu tư - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đang xúc tiến các thủ tục đảm nhận dự án này theo hình thức hợp đồng BOT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48641
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.