Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48681
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ nuôi cá tra tại huyện Châu Phú, tỉnh An GIang
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ nuôi cá tra tại huyện Châu Phú, tỉnh An GIang
Description: 67 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48681
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.