Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48701
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tam Bình
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Võ, Kim Ngân
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNo&PTNT) chi nhánh huyện Tam Bình giai đoạn 2017 - 6 tháng đầu năm 2020 nhằm đề ra những giải pháp giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh
Description: 76 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48701
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.