Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48701
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tam Bình
Tác giả: Lê, Trung Ngọc Phát
Võ, Kim Ngân
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNo&PTNT) chi nhánh huyện Tam Bình giai đoạn 2017 - 6 tháng đầu năm 2020 nhằm đề ra những giải pháp giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh
Mô tả: 76 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48701
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.