Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48702
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch An Thới
Authors: Vũ, Xuân Nam
Huỳnh, Đặng Phúc Vinh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch An Thới từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2020, qua đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho vay đối với KHCN tại PGD An Thới trong thời gian tới.
Description: 59 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48702
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.