Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48791
Title: Sâm đại quang là cây gì?
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Sâm đại quang
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 648 .- Tr.14-15
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu nguồn gốc, phân bố, thành phần hóa học và công dụng của cây Sâm đại quang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48791
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.