Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48812
Title: Tâm bình an là y học dự phòng cho mỗi người
Authors: Trần, Hữu Thăng
Keywords: Tâm bình an
Mỗi người
Vệ sinh tinh thần
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 648 .- Tr.24
Abstract: Bài viết này chỉ nhấn mạnh đến nội dung Vệ sinh tinh thần cho mỗi con người, tức là phải đạt đến rèn luyện thành công cho Tâm bình an. Muốn có Tâm bình an phải có hai kỹ năng sống quan trọng, đó là: (1) Sống tử tế, lương thiện, luôn giúp đỡ mọi người. (2) Luôn bình thản đón nhận mọi tin vui, buồn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48812
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
382.19 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.