Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48829
Title: Vì sao ăn nhiều vẫn gầy?
Authors: Nguyễn, Hữu Đức Minh
Nguyễn, Công Định
Keywords: Ăn nhiều
Gầy
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 648 .- Tr.30
Abstract: Cuộc sống hàng ngày ta vẫn thường gặp những người than thở “Tôi ăn cả thế giới mà vẫn gầy”. Nếu bạn cũng đang gặp tình trạng này, thì có lẽ nó đến từ những nhận thức sai lệch trong chế độ ăn hay thật sự cơ thể bạn đang mắc phải một bệnh lý nào đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48829
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
429.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.