Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48841
Title: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CÁN BỘ VỚI BLAZOR
Authors: Đặng, Mỹ Hạnh
Nguyễn, Thanh Phong
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng CNTT nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan chính phủ, xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó chương trình Quản lý nhân sự là một phần quan trọng của chủ trương này. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức sẽ đảm bảo đồng bộ thông tin; giảm thiểu hơn nữa các công việc thủ công, sự vụ, để tập trung cho các nhiệm vụ cải cách công vụ, công chức. Vì vậy, trong luận văn tốt nghiệp lần này em đã chọn đề tài “Xây dựng website quản lý cán bộ với Blazor”. nhằm hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức cho các cơ quan Nhà nước đạt được hiệu suất cao. Website quản lý cán bộ được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core 3.1, áp dụng công nghệ gRPC và Blazor theo hướng server-side, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle cho việc lưu trữ dữ liệu. Các vấn đề đã nghiên cứu được về framework ASP.NET Core 3.1, công nghệ gRPC, công nghệ web Blazor hướng server-side, hệ quản trị Oracle. Các hướng tiếp cận phát triển là tìm kiếm và xử lí thông tin qua Internet. Kết quả cuối cùng đã xây dựng thành công Website quản lý cán bộ với các chức năng phục vụ cho công tác quản lý cán bộ như: quản lý tổ chức đơn vị, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, quản lý quá trình lương, phụ cấp, quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng, quản lý quá trình công tác Đảng, quản lý hồ sơ nhân thân, báo cáo, thống kê,… Website được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core 3.1 có thể phát triển và chạy trên đa nền tảng như Windows, Mac, Linux
Description: 76 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48841
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.