Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48850
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Lê, Trung Ngọc Phát
Nguyễn, Bích Ngọc
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh các dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Cần Thơ qua ba năm 2017 – 2019. Từ đó đề ra các giải pháp góp phần phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng.
Mô tả: 87 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48850
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.