Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48876
Title: Nghiên cứu định tính các mô hình khởi nghiệp thành công ở thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Anh Tú
Lê, Tiến Đạt
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu định tính các mô hình khởi nghiệp thành công của người dân tỉnh Cần Thơ nhằm xác đinh các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi khởi nghiệp để đưa ra các giải pháp khơi dậy tinh thần kinh doanh và KSDN của người dân
Description: 207 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48876
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.08 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.