Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48894
Title: Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV dầu khí Tuấn Kiệt
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Nguyễn, Phương Linh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo tài chính, từ đó đề ra những giải pháp thích hợp để nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 59 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48894
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.