Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48898
Title: Quản trị tài sản tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang qua góc nhìn phân tích báo cáo tài chính
Authors: Phạm, Thu Trang
Keywords: Quản trị tài sản
Báo cáo tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 06 .- Tr.32-35
Abstract: Tài sản là một trong những yếu tố đầu vào có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của các bệnh viện công lập (BVCL). Do vậy, công tác quản trị tài sản giữ vai trò quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các BVCL. Hiện nay, có một số công cụ chủ yếu được sử dụng trong quản trị tài sản như công cụ kế hoạch, pháp luật, kế toán, kiểm soát nội bộ. Trong bài viết này, tác giả sử dụng công cụ phân tích báo cáo tài chính nhằm phân tích tình hình tài sản tại một Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, qua đó rút ra những khuyến nghị trong công tác quản trị tài sản tại bệnh viện trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48898
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.