Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/489
Title: Từ "Hội quán nông dân" đến "cây xoài nhà tôi" nghĩ về việc tiếp cận KH&CN của người nông dân trong CMCN 4.0
Authors: Lê, Minh Hoan
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 2 .- Tr.30-31
Abstract: Ngày 4/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Đó là sự chỉ đạo mạnh mẽ của Thủ tướng nhằm tận dụng thời cơ từ xu thế phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của thế giới để đưa đất nước ta ngày càng phát triển. Chúng ta đang tiến hành tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mà lực lượng chủ lực là hàng chục triệu nông dân Việt Nam. Vậy, với vai trò chủ thể của tiến trình ấy, làm sao để người nông dân không bị "hụt hơi", thậm chí là bị “bỏ quên”, bị “bỏ lại phía sau” trong việc tiếp cận những giá trị vượt bậc mà cuộc cách mạng chưa có tiền lệ trong lịch sử này mang lại? Ở Đồng Tháp có những mô hình hay giúp gắn kết người dân để cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương án sản xuất nông nghiệp hiệu quả và tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển và hội nhập...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/489
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.