Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48900
Title: 10 kết quả nổi bật của ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2020
Authors: Mai Anh
Keywords: 10 kết quả nổi bật
Ngành tổ chức xây dựng Đảng
Năm 2020
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.26-28
Abstract: Năm 2020 khép lại với những thách thức khắc nghiệt chưa từng có trong lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, cả nước đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, tạo dấu ấn thành công nhất trong năm năm qua. Cùng cả nước, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao với chất lượng ngày càng được nâng lên, đạt được những kết quả quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48900
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.