Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4891
Title: Quan hệ Việt — Mỹ từ năm 1995 đến năm 2000
Authors: Bùi, Đức Khánh
Keywords: Bình thường hoá
Quan hệ Việt Nam - Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.4-6
Abstract: Quan hệ Việt Nam - Mỹ từ năm 1995 đến năm 2000 có vai trò vô cùng quan trọng đối với Việt Nam. Xúc tiến việc bình thường hoá và đẩy mạnh quan hệ với Mỹ giúp Việt Nam thoát khỏi tình thế bị bao vây, cô lập, phong tỏa mở ra cơ hội để Việt Nam bình thường hóa quan hệ với các nước ASEAN và các đối tượng khác, gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế (ASEAN, APEC, ASEM, WTO). Sau đây là kết quả cụ thể về quan hệ Việt Mỹ trên các lĩnh vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4891
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_279.11 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.