Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48944
Nhan đề: Xây dựng chi bộ vững mạnh để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XIII của Đảng
Tác giả: Trần, Xuân Đỉnh
Từ khoá: Chi bộ vững mạnh
Đảng
Nghị quyết đại hội XIII
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.65-68
Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này, tác giả nhấn mạnh những nội dung: (1) Chi bộ là cửa ngõ của Đảng; (2) Chi bộ là nền tảng của Đảng; (3) Đảng mạnh là do chi bộ tốt.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48944
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.