Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48950
Title: phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Đức Phú Quốc
Authors: Trần, Thị Thùy Dương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Đức Phú Quốc
Description: 73 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48950
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.