Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48993
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản Hải Sáng 2
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Oanh Nhi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Hải Sáng 2 từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2020 nhằm hiểu được thực trạng của công ty và những tồn tại, thách thức mà doanh nghiệp đang gặp phải trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm để công ty ngày một phát triển hơn.
Description: 66 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48993
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
703.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.