Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49
Title: Hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc: Một số đánh giá và khuyến nghị
Authors: Nguyễn, Xuân Cường
Lê, Kim Sa
Keywords: Biên giới
Vân Nam
Quảng Tây
Hợp tác kinh tế
Việt Nam
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Publisher: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 509+510 .- Tr.4-6
Abstract: Hai tỉnh của Trung Quốc giáp với Việt Nam là Vân Nam và Quảng Tây. Dân số hai tỉnh cộng lại lên tới gần 100 triệu người, lớn hơn dân số cả nước Việt Nam. Cơ cấu GDP cho thấy công nghiệp hóa của hai tỉnh đã lên mức khá cao. Do vị trí địa lý, hướng phát triển trong tương lai của các thành phố này đã tác động trực tiếp đến kinh tế Việt Nam. Bài viết đánh giá vai trò của hai tỉnh Vân Nam và Trung Quốc trong các hoạt động kinh tế biên giới với Việt Nam trong thời gian qua và đưa ra một số khuyến nghị đối với quan hệ hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/49
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.