Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49006
Title: Phân tích hoạt động marketing tại khách sạn Ninh Kiều Riverside
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động Marketing của khách sạn Ninh Kiều Riverside cho hoạt động kinh doanh lưu trú từ đó đề xuất ra một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing cho khách sạn.
Description: 127 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49006
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.